Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 100

 

Вчитель інфо ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України - МОНмолодьспорту - See more at:

Публічна інформація

 

             Публічною інформацією  є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

 Наказ відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради  №24аг від 25.02.2016 "Про доступ до публічної інформації у формі відкритих даних"

 

Наказ Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №100 №07аг від 25.02.2016 "Про доступ до публічної інформації у формі відкритих даних"

                   

Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів по КЗШ№100 у 2016 році                     

Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів по КЗШ№100 у 2017 році

 

 

 Інформація щодо фактичного використання  коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (гуманітарна  допомога) по КЗШ№100 у 2017 році 

 

 


 

Звіт

директора Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 100

 

Швидкої Інни Григорівни

за підсумками 2016-2017 навчального року


 

               Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. Криворізька загальноосвітня школа є комунальною власністю Криворізької міської ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1962  році, земельна ділянка, яка належить школі має площу 10805 га. У 2016-2017 навчальному році у закладі працював 21  педагог: основні - 18, сумісники – 3, у тому числі директор, 2 заступника директора,  педагог-організатор,  бібліотекар. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.

 Усі вчителі мають повну вищу педагогічну освіту. Кількісний і якісний склад педагогічних працівників дозволяє здійснювати навчально-виховний процес відповідно до кількості годин навчального плану.

Адміністрація закладу намагається раціонально розподіляти тижневе педагогічне навантаження вчителів, враховуючи їхню кваліфікаційну категорію, досвід та результативність роботи, побажання батьків та учнів.

         На кінець 2016-2017 навчального року у Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  № 100 навчалося  і  виховувалося 261 уч. Заклад працював у режимі 5-денного робочого тижня.

       Навчальну і виховну роботу здійснювали досвідчені вчителі, які мають  фахову освіту  і достатній практичний досвід, володіють навичками роботи  на комп'ютері та  використовують їх у своїй діяльності. Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами,  у ІІ семестрі працювали сумісники з музичного мистецтва, англійської мови,курсу «Захист Вітчизни».

       Педагогічний колектив складається з 18 вчителів ( без сумісників). З них мають  повну вищу освіту – 17   (94,4%);  середню спеціальну– 1( 5,6 %). 

 У закладі:

       Мають вищу кваліфікаційну категорію – 5( 27,8 %)

       Першу кваліфікаційну категорію – 4 ( 22,2%)

       Другу кваліфікаційну категорію – 3 ( 16,7%)

       Спеціаліст – 6 ( 33,3 %)

Мають педагогічні звання:

       Звання «старший вчитель» - 2 ( 11,1 %)

У закладі протягом 2016-2017 навчального року працювало:

 • Педагогів пенсійного віку – 1 особа ( Лейчук Г.П., вчитель математики).

        Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі На початку 2016-2017 н.р. в закладі було відкрито 10 класів, із них 1-4-х – 4 класи, 5-9-х класів – 5 класів, 10-11-х класів- 1 клас. Мова навчання українська. Середня наповнюваність класів становила 26 чоловік. Згідно з анкетуванням учнів та їх батьків допрофільне навчання спрямоване на вивчення предмету – історія ( історичний профіль).

     За підсумками навчального року базову середню освіту отримали – 24 учні, а повну – 18. Школярів, які виявили низький рівень знань за підсумками 2016-2017 навчального року, немає.

         Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової перепідготовки. План курсової підготовки виконано. Усі  педпрацівники систематично проходять її, вона передує черговій атестації. Кожен учитель раз на п'ять років підвищує свій освітній рівень через проходження курсів підвищення кваліфікації на базі ДВНЗ «КДПУ»  та КВНЗ «ДОІППО». За період 2016-2017 роки пройшли курси підвищення кваліфікації 5 педагогічних працівників, на базі КДПУ– 3, базі ДОІППО– 2, що складає 100% від плану, додатково 1 учителі початкової школи ( Красюк Л.М.) пройшла курси  з викладання основ здоров’я за інтерактивними технологіями на базі тренінгового центру КВНЗ «ДОІППО», 17 вчителів пройшли курси за програмою: «Соціальні сервіси веб-2.0 у навчально-виховному процесі», 1 педагог має посвідчення педагога-тренера за програмою: «Соціальні сервіси веб-2.0 у навчально-виховному процесі». Вчитель інформатики пройшла навчання за дистанційним курсом «Сервіси Google у профільній діяльності вчителя» з 23.01.-23.03.2017, автор А.В.Букач.

 

        Ведеться перспективний план атестації та курсової перепідготовки вчителів. За планом здійснювалася робота з атестації педагогічних кадрів. У 2016-2017 навчальному році атестацію пройшли 2 вчителя та 1 заступник директора з виховної роботи:

 Андріяшевська Ірина Миколаївна, вчитель української мови  та літератури відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

- Калінова Любов Миколаївна, вчитель початкових класів  відповідає займаній посаді. Присвоєна кваліфікаційну  категорію «спеціаліст  першої  категорії»;

-  Полянська Марина Вікторівна, заступник директора з виховної роботи, відповідність займаній посаді (протокол засідання атестаційної комісії від 27.03.2017 №5).

        Вчителі  закладу протягом навчального року брали участь у роботі засідань районних методичних об‛єднань,засіданнях творчих груп, різноманітних семінарах,  виставках обласного, міського , районного рівнів.

          Методична робота в закладі спрямована на практичну реалізацію положень Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством у 2016-2017 н.р., Програми інноваційного розвитку закладу на 2014-2021 роки, річного плану роботи закладу.Для ефективної реалізації поставлених завдань методична робота в закладі має безперервний характер. Робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми закладу «Створення гуманістичного освітнього середовища як чинника соціального розвитку учнів різних вікових категорій»(2015-2020 роки) і має певну систему.

           Система методичної роботи у закладі спрямована на формування професійно-педагогічної культури педагогів, поглиблення теоретичних знань і практичних умінь, вироблення нових педагогічних ідей, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

                 Протягом 2016-2017 педагоги опублікували на сторінках фахових видань розробки уроків, заходів, власний педагогічний досвід. Вчителі закладу популяризують на сторінках фахових журналів і науково-методичних збірників досвід інноваційної діяльності, розробки із упровадження педагогчних інновацій. Беруть участь у конкурсах, фестивалях педагогічних інновацій, технологій спрямованих на підвищення науково – методичного рівня.Власні методичні наробки вчителі  пропагують і  через  систему Інтернет: на порталі  «Учительський журнал он-лайн», на сайтах  «videouroki», «Інфоурок», «Super.Uroc-ua.com», «Методичні родзинки», «Шкільне життя». П'ять педагогів закладу мають власні сайти.

п/п

ПІБ педагога

журнал

стаття

1

Калінова Любов Миколаївна

Збірник наукових праць, науково-методичних статей кафедри ЗМПН КДПУ, випуск  № 9, Редактор О.А.Павлик.-Кривий Ріг: КДПУ, 2016, 204 с.«Формування творчої особистості в умовах компе-тентнісної освіти»,

«Розвиток писемного мовлення  учнів 4 класу під час vmроботи над переказом».

2

Хомук Інга Петрівна

Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції та XXIII Всеукраїнських педагогічних читань. «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю; Щоб у серці жила Батьківщина», вересень 2016

Національно-патріотичне виховання на уроках географії та в позаурочний час.

3

Лейчук Ганна Петрівна

Публікації в тематичній групі «Методичні родзинки» на освітньому сайті вчителів математики м.Кривого Рогу

Сценарій і презентації до уроку з геометрії в 7-му класі з теми «І і ІІ ознаки рівності трикутників»

http://vmmkr.at/ua/load/metjdichns rodzinki/7 klas/19

Сертифікат № 000217 від 10.05.2017

4

Лейчук Ганна Петрівна

Публікації в тематичній групі «Методичні родзинки» на освітньому сайті вчителів математики м.Кривого Рогу

Збірник вправ та завдань для формування автоматизованих навичок та усного рахунку

http://vmmkr.at/ua/load/metjdichns

dorogovkaz/control znan n/56  

Сертифікат № 000140 від 19.04.2017

Учителі  закладу беруть участь   у конкурсі фахової майстерності «Учитель року»,  міському конкурсі сайтів методичних об’єднань та педагогів, конкурсі методичних розробок уроків та позакласних заходів, присвячених виявленню шляхів формування соціальних компетентностей учнів на уроках та в позаурочний час «На шляху до вершин майстерності».

        На базі закладу проходять методичні заходи. У 14 грудня 2016 року проведено семінар-практикум для молодих учителів Інгулецького району з теми «Національно-патріотичне  виховання учнів у навчально-виховному процесі – важлива місія школи з формування свідомих громадян», метою якого було зосередити увагу на формування професійної  компетенції молодих спеціалістів, ознайомити учасників семінару з досвідом роботи вчителів КЗШ № 100 з питань формування національно-патріотичного виховання учнів на уроках та позаурочний час. Практичний психолог  школи  провела для молодих спеціалістів  супервізію «Образ ідеального вчителя», під час якої обговорювались такі важливі аспекти особистості вчителя, як толерантність, тактовність, патріотизм. Кожен з учасників висловив своє розуміння поняття «ідеальний вчитель». Педагогам була надана анкета «Думки, побажання», де вони оцінили свою роботу, досягнення, зазначили,  які труднощі їм довелося подолати в перші місяці роботи в школі. Опрацювавши анкети, психолог підвела підсумки та ознайомила з результатами,  надавши рекомендації щодо особистісного зростання вчителя та його професійної компетентності.Молоді вчителі відвідали уроки досвідчених спеціалістів, познайомилися з різними формами та методами роботи на уроках.У рамках семінару відбулися відкриті уроки та виховні заходи.

         У 2016-2017 н.р. учні школи брали участь у І-ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням,  Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика, Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнських конкурсах з біології «Колосок»,   з англійської мови «Гринвіч», «Пазли», з українознавства «Патріот», з української мови «Соняшник».  

Учні закладу брали участь:

 • у межах міського фестивалю учнівської молоді «Інтелектуали Криворіжжя-2017», конкурс-захист науково-дослідницьких робіт «Живана» (міський) відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція  (хімія, біологія, екологія) учень 11 класу, Андріяшевський Максим.      Тема: «Застосування тест-систем для  визначення Плюмбуму (ІІ)  у реальних об’єктах Криворіжжя»( Невалихіна Ю.О., вчитель хімії ,  спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії.

Учасник, на базі КПНЛ, 19.01.2017 року;

 • відкритий міський конкурс-захист творчо-пошукових робіт «Краєзнавчий форум – 2017», Андріяшевський Максим,учень 11 класу,  ІІІ місце, секція «біологія, екологія»     (вчитель Невалихіна Ю.О.); ІІІ місце Бензар Валерів, учениця 11 класу, секція «історія» (вчитель Ласкава Є.В.);
 • Нагородження призерів міського відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН України, І (міського) відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства та біології «Юний дослідник» лауреатів міського фестивалю «Інтелектуали Криворіжжя-2017»: учні 3 класу 24.05.2017р.: Литвиненко А., Шевченко А., ІІ місце (вчитель початкових класів Калінова Л.М.), секція «Рослини навколо нас»;
 • Переможці та призери ІІ етапу конкурсу дитячої літературної творчості «Первоцвіт» закладів освіти Інгулецького району у номінації «Поезія. Мій рідний край», заєць Олександр, учень 2 класу, вчитель Колєснікова С.П., у номінації «Проза.Твір за прислів‛ям» Михайлова Марія, учениця 3 класу,у номінації «Проза. Усмішка», учень 3 класу, Литвиненко Данило, вчитель Калінова Л.М.;
 • Шевченко  Артем  переможець у Міському  конкурсі  дитячого  малюнку «Новорічні  вітання»;
 • Горшков Віктор, 9 клас. ІІ місце в обласному конкурсі комп’ютерного макетування та верстання. Номінація “Газета”;
 • Куроп’ятников Антон та Бензар Валерія, учні 11 класу. ІІ місце у міському конкурсі юних екскурсоводів “Кривий Ріг – перлина України”;
 • Куроп’ятников Антон, Бензар Валерія, Гарькава Дарія, учні 11 класу. Переможці конкурсу відеороликів-привітань ветеранів в рамках міської патріотичної акції “Виховуємо нащадків патріотів”. Вчитель української мови та літератури, керівник гуртка «Журналіст»АндріяшевськаІ.М.;
 • Участь учнів 9-11 класів у районному математичному конкурсі « Турнір Архімедів», 27.03.2017 р.;

    Школа забезпечує підвищення рівня фахової майстерності педагогів через їх участь  у шкільних, районних методичних семінарах, конференціях, вебінарах. Близько 38 % педагогів за період з 2016 по 2017  рік були учасниками міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, тренінгів, семінарів-практикумів, педагогічних читань.Учителі закладу  брали  участь у роботі районних, міських та обласних семінарів, вебінарів, засіданнях творчих груп та лабораторій, дискусіях та обговореннях педагогічних проблем, круглих столів,конференцій:

 •  Швидка І.Г., Хомук І.П.,Полянська М.В.,Калінова Л.М.,Пихторєва Ю.В., учасники

другої Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Комунікаційні стратегії стратегії сучасної школи», 03.11.2016 р.

 • Швидка І.Г. участь у вебінарі: « Актуальні питання управління навчальним закладом  в умовах децентралізації освітніх процесів: оптимізація мережі комунальних ЗНЗ шляхом створення опорних шкіл,реформування обліку дітей і пфдлітків шкільного віку. 24.10.2016 р.;
 • Швидка І.Г. учасник Всеукраїнського інтернет-марафону від ВГ «Основа» та взяла участь у вебінарі для педагогів усіх категорій за темою: « Мультимедіа: формування акмеологічного освітнього простору»;
 • Ласкава Є.В. - 25 січня 2017 року на базі Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – міська науково-практичний семінар для вчителів-правознавців загальноосвітніх навчальних закладів за темою: «Особливості застосування заходів ювенальної превенції серед неповнолітніх»;
 • Хомук І.П. -15-16 веренсня 2016 року, м. Луцьк, IX Міжнародна науково-практична конференція та  XXIII Всеукраїнські педагогічні читання: «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю: Щоб у серці жила Батьківщина». Виступ, стаття.Сертфікат.
 • Калінова Л.М. -9-11.06.2017 р., м. Дніпро, семінар-тренінг для вчителів міста та області: «Розвиток цілісного мислення молодших школярів на уроках еколого-етичного курсу «Світ краси» з гуманно-особистісним підходом», ДОІППО;
 • Косач А.О., вчитель інформатики, член міського журі міського конкурсу комп‛ютерної графіки та анімації «Аніграфьонок», 18-19 квітня 2017 р.на базі КНТМЛ № 81;
 • Калінова Л.М., вчитель початкових класів, член міського журі міського етапу конкурсу дитячої літературної творчості «Первоцвіт»;
 • Калінова Л.М., вчитель початкових класів, переможець у Всеукраїнській акції «Годівничка».Нагороджена грамотою Національного еколого-натуралістичного центру МОН України в номінації «Краща методична розробка», наказ національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України від 12.05.2017 № 43, Київ.
 • Хомук І.П.,Невалихіна Ю.О., 16.03.2017 р. у семінарі-практикумі щодо  підготовки та проведенні військово-патріотичної квест-гри «Патріот» на базі КПНЗ «ЦТКЕУМ Інгулецького району»;30-31.03.2017 р.  участь у суддівстві міської військово-патріотичній квест-грі «Патріот»;
 • Невалихіна Ю.О.,Косач А.О.-  11 квітня 2017 р. участь у семінарі-практикумі за темою: «Сучасний підручник як інструментарій компетентнісно орієнтованого навчання: шляхи ефективного впровадження»;
 • Невалихіна Ю.О., 27.01.2017 р. участь у семінарі, модератором якого є Шаламов Р.В., директор з науково-методичної роботи ТОВ «Творче об‛єднання «Соняшник», кандидат біологічних наук, заслужений учитель України, автор підручника «Біологія» 9 клас. На семінарі розглядалися питання: стандарт Нової української школи,модернізація програм  з біології для 6-9 класів,аналіз сертифікаційних робіт ЗНО з біології,  методологічні основи підручника «Біологія» 9 клас,участь українських учнів у міжнародних порівняльних дослідженнях;
 • Дубовська О.О.,бібліотекар,  21 грудня 2016 року участь у вебінарі «Формування практичних навичок обслуговування користувачів бібліотеки через використання хмарних технологій»;
 • Пихторєва Ю.В.,23 лютого 2017 р., міський науково-практичний семінар для вчителів російської мови, зарубіжної літератури з теми: « Сучасні технології та методи навчання як засіб формування культурологічної компетентності учнів під час вивчення російської мови та зарубіжної літератури», на базі КЗШ № 116;
 • Калінова Л.М., вчитель початкових класів, 9-11.06.2017 р., ДОІППО, семінар-тренінг: «Розвиток цілісного мислення молодших школярів на уроках еколого-етичного курсу «В світі краси» з гуманно-особистісним підходом», м. Дніпро;
 • Невалихіна Ю.О.,01.03.2017 р. взяла участь у майстер-класі для вчителів хімії «Шляхи якісного уроку хімії»;
 • Калінова Л.М., участь у вебінарах з 24.10.2016 по 05.11.2016 р.:
 • математика 3 клас.Методика формування в учнів поняття про частини цілого;
 • англійська мова.1 клас.Особливості викладання англійської мови  у молодшій школі.
 • Калінова Л.М. координатор з підготовки учасників конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова -2017»;
 • Колєснікова С.П.,Калінова Л.М. учасники авторського семінару-практикуму Скворцової Світлани Олексіївни за темою: « Реалізація компетентісно-діяльнісного підходу під час формування предметної математичної компетентності, використовуючи потенціал навчально-методичного комплекту з математики авторів С.О.Скворцової, О.В.Онопрієнко для учнів 1-4 класів ( на базі Криворізького педагогічного університету  за підтримки видавництва «Ранок» та КЗ «Інноваційно-методичний центр»Криворізької міської ради;

У практику методичної роботи впроваджуються такі нестандартні форми роботи, як фестиваль педагогічних ідей і знахідок, творчі звіти вчителів,творчий портрет кафедри, методичний аукціон, проблемні столи, методичні студії вчителів, методичний порадник, школа наставництва, методична сесія, рекламний калейдоскоп, актуальний мікрофон, лабораторія педагогічного дослідництва, інноваційний компас, методична конференція, панорама методичних перспектив, тощо.

Значна увага приділяється підвищенню фахової майстерності педагогів через самоосвіту. Вчителі закладу мають папки з самоосвіти та портфоліо.

       Більше 13 років заклад  є опорним в районі  з туристсько-краєзнавчої роботи і працює над проблемою «Патріотично-краєзнавче виховання школярів – складова частина креативно- навчальної діяльності». Уся робота спрямована на активізацію діяльності педагогічного та учнівського колективів, формування і розвиток фізично,психічно,духовно і соціально здорової особистості із стійким переконанням здорового способу життя, відродження традицій, звичаїв, збереження національної культури, глибокого вивчення історії та природи рідного краю, виховання свідомого громадянина – патріота, захисника Батьківщини. Школа співпрацює з комунальним позашкільним навчальним закладом «Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району». Щорічно учні закладу є переможцями обласних, міських та районних заходів з туристсько-краєзнавчого напрямку.

Розвиток творчого потенціалу учнів закладу забезпечують шкільні гуртки:

 • журналістський  «Літературне краєзнавство»;
 • гурток «Історичне краєзнавство»;

Важливою складовою виховного процесу в закладі  є забезпечення відповідних умов для розвитку фізичного та творчого потенціалу учнів.

Розвиток творчих здібностей школярів – одна з найактуальніших проблем сьогодення. Саме тому навчально-виховна робота  спрямована на розвиток природних нахилів і здібностей дітей, на виховання їх здатності до критичного аналізу й об’єктивного оцінювання різних явищ і фактів, до творчих пошуків і надбань, до оригінального розв’язання проблем, тобто на формування повноцінної, інтелектуально розвиненої й духовно багатої особистості.

        Головне завдання – розвивати природні здібності та створювати сприятливі умови для їхньої реалізації.

         Виховний процес у Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 100  спрямований на виконання  Закону України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 25.06.2013 № 344, яким затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, наказу Міністерства освіти, молоді і спорту від 31.10.2011 №1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та з метою побудови ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовки молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей. За цими програмами працюють заступник директора з виховної роботи, класні керівники, соціальний педагог, педагог-організатор, практичний психолог.

        У школі створено систему виховної роботи на основі національних та загальнолюдських цінностей, яка  складається з роботи соціально – психологічної служби, роботи класних керівників, шкільного самоврядування та роботи з батьками. Мета виховання -   всебічний розвиток людської особистості як рівновеликої цінності, конкурентоспроможної  у сучасному світі - конкретизується через систему виховних завдань, які об'єднані в напрями.

          Випускник школи – це особистість, яка здатна сприймати думки інших критично, компетентна, небайдужа у сприйнятті подій, допитлива, здатна до діалогу і дискусії, незалежна у думках.

Пріоритетами у діяльності педагогічного колективу визначено:

 • пропаганда здорового способу життя;
 • формування громадянської свідомості засобами туристсько-краєзнавчої роботи;
 • підтримка морально-психологічного клімату в школі, який сприяє освітянським реформам, які мають гуманістичний характер і грунтуються на традиціях і духовності українського народу;
 • співробітництво і співпраця зі школами району в туристсько-краєзнавчому напрямку, з центром туризму та краєзнавства;
 • розвивати почуття патріотизму, гордості за свою Батьківщину.

Робота туристсько-краєзнавчого напрямку школи спрямована на активізацію діяльності педагогічного та учнівського колективів,  оновлення змісту форм і методів роботи по проблемі відродження звичаїв, традицій, збереження національної культури, глибокого вивчення історії та природи  рідного краю.                                                                                

Педагогічний колектив, адміністрація школи працюють   над впровадженням креативних технологій виховання підростаючого покоління. З метою розвитку творчої особистості школярів  використовуються  різноманітні форми роботи:

Виховні години спрямовані на громадянсько-патріотичне, національне, превентивне, художньо-естетичне, духовно-моральне, соціальне виховання дітей, формування навичок здорового способу життя.

 Традиційні колективні творчі справи: «Візитка класу», Фестиваль європейської пісні, «Новий рік збирає друзів», «Волонтерський дайджест», «Свято Миколая».

 Загальношкільні свята за участю батьків та шефів: свято Першого дзвоника, відкриття та закриття спартакіади, осінній ярмарок, свято для вчителів-ветеранів праці «Від усієї душі», Козацькі забави, День Учителя, свято Масляної,  свято «8 Березня», свято Останнього дзвоника, Випускний бал, День святого Валентина, творча майстерня «Світ захоплень моє родини».

Волонтерські акції «Вчитель не може бути самотнім», «Ветеран живе поруч», «З Дідом Морозом у кожний дім», «Милосердя», «Від серця до серця»;

Екологічні акції:  «Добрик – дерево. Допоможемо і дикій природі», «Створи красу навколо»,  «Годівничка», «День зустрічі птахів», «Збережемо ялинку».

 • Калінова Любов Миколаївна, вчитель початкових класів, нагороджена грамотою Національного еколого-натуралістичного центру МОН України в номінації “Краща методична розробка” (Наказ Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України від 12 травня 2017 №43).
 • Вчитель біології Невалихіна Ю.О. перемогла у міському конкурсі екологічних відеороликів «Планета у нас одна».

Тематичні дні, тижні, акції, флешмоби: «Молодь обирає здоров'я», «16 днів проти гендерного насилля», «Запали ліхтарик толерантності», «Пам'ять про Перемогу», «Зупинимо СНІД», «Життя яскраве без тютюну, алкоголю, наркотиків», «Ти маєш знати», Декада морально-статевого виховання, День боротьби зі СНІДом, «Молодь Кривбасу проти наркотиків», «Поміняй цигарку на цукерку», «Разом за здоров’я», тематичні виставки газет, малюнків, плакатів та фотовиставки.

Робота  євроклубу «Крок до Європи»: екскурсії до  шкільної картинної галереї «Мандруємо країнами Європи», шкільний тур інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», круглий стіл «Європейські видатні особистості», святкування  дня народження Євроклубу «Крок до Європи», ділова гра «Ми – європейці».

Спортивні змагання, свята: спортивне свято «Мама, тато і я – спортивна сім’я», фестиваль «Нащадки козацької слави»,  конкурс дружин юних пожежників-рятувальників, фотовиставка «Кращі спортивні миттєвості», Спартакіада «Юність», день фізичної культури і спорту, Всеукраїнський Олімпійський урок,  Олімпійський тиждень, шкільні змагання з футболу «Осінні зірочки», «Шкіряний м’яч», «Золота бутса».

Гуртки:  «Історичне краєзнавство» та «Літературне краєзнавство». Загальна кількість учнів, які відвідують шкільні гуртки – 30 учнів.

Учні 4 класу (класний керівник Погребняк І.В.) стали учасниками Всеукраїнської  акції «Створення Дмитрикової бібліотеки» та виготовили книжкову шпаківню, прикрасили її, розповіли учням початкової ланки про цю чудову ініціативу, яку втілила українська письменниця Євгенія Пиріг.

Волонтерські акції: «Ветеран живе поруч», «Вчитель не може бути самотнім», «Від серця до серця», «З Дідом Морозом у кожен дім», «Турбота про воїнів АТО», «Ветеранське подвір’я», «Милосердя», «Діти Кривбасу – дітям Донбасу».

 • Учні  11 класу Куроп’ятников Антон, Бензар Валерія, Гарькава Дарія стали  переможцями конкурсу відеороликів-привітань ветеранів У рамках міської патріотичної акції “Виховуємо нащадків патріотів” та посіли  ІІ місце у міському конкурсі юних екскурсоводів “Кривий Ріг – перлина України”
 • Від ТВО Командира військової частини – польова пошта В 3675 підполковника Живолупа С.М. до закладу надійшла подяка педагогічному, батьківському та учнівському колективам за виховання підростаючого покоління та підтримку військовослужбовців, які знаходяться в Донецькій і Луганській областях, в зоні проведення антитерористичної операції.

Щоквартально у закладі  виходить черговий номер газети «Шкільний вісник», в якому відображаються різноманітні сторінки шкільного життя. Особливо популярними стали рубрики: «Проба пера», «Розважальна», «Нам пишуть», «Твоя безпека», «Вибір», «Шкільні новини», в яких працюють не тільки штатні журналісти газети, а й подають інформацію всі бажаючі учні школи. Завдяки рубриці «Проба пера», були   відкриті літературні таланти багатьох учнів, роботи яких неодноразово брали участь у районних та міських літературних конкурсах: «Собори наших душ», «Дніпропетровщина – регіон лідер», «Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням», «Мій неповторний рідний край».

 • Горшков Віктор, учень 9 класу посів ІІ місце в обласному конкурсі комп’ютерного макетування та верстання. Номінація “Газета”

Виховна система закладу  – не додаток до навчального процесу, а найважливіша умова розвитку школи в цілому і виконує в ній особливу, стержневу роль, сприяє духовному збагаченню кожної особистості, створенню умов для її самореалізації у різних видах творчої праці, задоволенню потреб та інтересів. Школа керується інтересами й потребами дітей, прагне стати улюбленим місцем, де вони могли б жити повноцінним духовним життям.

Форми роботи з класними керівниками:

 • методичне об’єднання класних керівників;
 • наради з класними керівниками;
 • круглі столи;
 • тренінгові заняття; 
 • конференції;
 • проведення відкритих уроків та ін.

Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально – психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Поряд із традиційними формами виховної роботи у закладі працює шкільне  самоврядування під керівництвом педагога-організатора. Учнівський комітет школи складається з таких комісій:

 • комісія дисципліни і порядку,
 • навчальна комісія,
 • господарсько-трудова комісія,
 • комісія по роботі з молодшими школярами,
 • комісія цікавих справ.

Навчальною комісією проводяться рейди з перевірки готовності учнів до уроків, перевіряється стан ведення учнями щоденників, організовується ведення листків успішності, контролюється змагання між класами на звання «Кращий клас року». На шкільних лінійках заслуховуються результати змагань і визначаються переможці між класами. Комісія дисципліни і порядку проводить рейди-перевірки шкільної форми, дотримання учнями дисципліни, бере участь у засіданнях Ради профілактики, де заслуховуються питання порушень правил поведінки в школі. Членами учнівського комітету організовується і контролюється чергування учнів по школі. Підсумки підбиваються на шкільній лінійці.  Комісія по роботі з молодшими школярами створила групи шефів, які допомагають учням початкових класів у проведенні свят та конкурсів, займають їх під час перерв. Господарсько-трудова комісія організовує трудові десанти, стежить за проходженням учнями школи навчальної практики, організовує волонтерські групи, які надають посильну допомогу людям похилого віку. Ці групи беруть участь у акціях: «Милосердя», «Вчитель не може бути самотнім», «Турбота педагогам», «Ветеран живе поруч», «Ветеранське подвір’я», «З Дідом Морозом у кожен дім»,  «Діти - дітям».                 

Учнівське самоврядування школи - орган керівництва дитячим колективом, який стимулює громадянське і моральне виховання особистості, який сприяє процесу вдосконалення управління школою, забезпечує розв'язання складних навчально-виховних проблем.

 • Лідер учнівського самоврядування закладу Горшков Віктор, учень 9 класу отримав перемогу у міському фотоконкурсі «Я українець і я цим пишаюсь» в рамках міського проекту лідерів учнівського самоврядування «У серці кожної людини живе любов до України».

 

Звіт                                                                                                                                                                          про надання спонсорської допомоги по КЗШ№100 за 2016-2017 н.р.

Формування позабюджетного фонду склалося з благодійних внесків від батьків і за рік становило 28342,91 грн., які були використані:

 • будматеріали – 1017 грн.
 • господарчі товари – 5564 грн.
 • дезінфікуючі засоби – 646 грн.
 • канцелярія – 1008 грн.
 • послуги ксерокопіювання – 230 грн.
 • дизельне паливо (покіс трави) – 800 грн.
 • медикаменти – 86,91 грн.
 • страхування добровільної дружини – 300 грн.
 • повірка димових і вентиляційних каналів – 250 грн.
 • тюль, шифон – 1490 грн.
 • фарба Емаль ПФ  – 11248 грн.
 • оплата за спостереження сигнальної кнопки – 1500 грн.
 • енергозберігаючі лампи  - 499 грн.
 • ремонт , заправка принтера – 520 грн.
 • оплата за Інтернет – 900 грн.
 • доставка підручників - 147  грн.
 • доставка вогнегасників та енергозберігаючих ламп, водонагрівача  -190 грн.
 • стілець  офісний  3 шт. -789 грн.
 • поїздка учнів на л/а естафету – 300 грн.
 • повірка манометрів -  100 грн.
 • проведення Інтернету у приймальню – 349 грн.
 • зап.частини для газонокосилки (тросік) – 409 грн.

 

 

Адміністрацією школи були вжиті заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу, а саме:

- поточний ремонт приміщення їдальні, коридорів І-ІІ поверхів, спортивної зали.

 

 

 

Директор КЗШ№100                                              Швидка І.Г.